sunLoadingImage
whowedImag
decoration left 1
decoration left 2
transhome
transprojects
transgallery
transarticles
decoration rigth
English
Українська
Show/Hide search bar
black cat logo variable logo
[1 Гру 2012]

Використання GLEW в Qt + MinGW + Win7

Для використання бібліотеки GLEW в Qt з компілятором MinGW під Window7 потрібно створити нову dll для GLEW (на сайті GLEW нема dll сумісної з MinGW). Скачайте останні файли GLEW з сорцами GLEW sources.

Створіть dll файл, виконавши три наступні команди:
gcc -DGLEW_NO_GLU -O2 -Wall -W -Iinclude -DGLEW_BUILD -o src/glew.o -c src/glew.c

gcc -shared -Wl,-soname,libglew32.dll -Wl,--out-implib,lib/libglew32.dll.a -o lib/glew32.dll src/glew.o -L/mingw/lib -lglu32 -lopengl32 -lgdi32 -luser32 -lkernel32

ar cr lib/libglew32.a src/glew.o

Після виконання команд у каталозі lib зявилися нові файли. Розмістіть файли GLEW в необхідних місцях:

  • файли libglew32.a and liglew32.dll.a в minGW/lib
  • .h файли з каталогу include в minGW/include/GL
  • glew32.dll файл в minGW/bin

Модифікуйте .pro файл Qt проекту
INCLUDEPATH += C:/Qt/2010.05/mingw/include/GL
LIBS += -lglew32 -LC:/MinGW/bin -LC:/MinGW/lib

Включіть заголовки GLEW у проект. Заголовки GLEW повинні бути включені всіма включеннями OpenGL, які робить Qt, наприклад, такого як #include <QGLWidget>
#include 'GL/glew.h'

Ініціалізуйте функції OpenGL: // для правильної ініціалізації всіх вказівників на OpenGL функції
glewExperimental = GL_TRUE;
// наприклад, в initializeGL()
glewInit();

Разом з фінальною версією вашої програми також необхідно постляти glew32.dll
Sun and Black Cat- Ігор Дихта (igor dykhta email) © 2007-2014