sunLoadingImage
whowedImag
decoration left 1
decoration left 2
transhome
transprojects
transgallery
transarticles
decoration rigth
English
Українська
Show/Hide search bar
black cat logo variable logo
[21 Січ 2013]

Допоміжні функції для текстур в OpenGL

На цій сторінці зібрані допоміжні функції, які допомагають в роботі з текстурами в OpenGL і Qt. Далі наведено функції для:
 • створення пустої 2D текстури (GL_TEXTURE_2D)
 • завантаження 2D текстури (GL_TEXTURE_2D)
 • завантаження кубічної текстури (GL_TEXTURE_CUBE_MAP)
 • завантаження 3D текстури (GL_TEXTURE_3D)
 • Створення пустої текстури з заданим розміром і параметрами
  GLuint create2DTexture(GLuint width, GLuint height,
                          GLenum internalFormat, GLenum format, GLenum elemType)
  {
     GLint texture;

     glGenTextures(1, &texture);
     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);
     glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, internalFormat, width,
                          height, 0, format, elemType, nullptr);
     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
     glGenerateMipmap(GL_TEXTURE_2D);
     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);

     return texture;
  }
  Завантажити 2D текстуру з файла в OpenGL
  // завантаження текстури з файла
  GLuint load2DTexture(const qs & path)
  {
     GLint texture;

     // Завантаження QImage з файла
     QImage imageToConvert;
     if(!imageToConvert.load(path))
     {
        Log::instance().log("Texture2D::load() failed : " + path);
        return;
     }

     // Спробувати перетворити завантажене QImage в OpenGL формат
     QImage GL_formatted_image = QGLWidget::convertToGLFormat(imageToConvert);
     if(GL_formatted_image.isNull())
     {
        Log::instance().log("Texture2D::load() failed to convert : " + path);
        return;
     }

     // створити нову текстуру з завантаженого зображення
     glGenTextures(1, &texture);
     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);
     glTexImage2D(
           GL_TEXTURE_2D,
           0,
           GL_RGBA,
           GL_formatted_image.width(),
           GL_formatted_image.height(),
           0,
           GL_RGBA,
           GL_UNSIGNED_BYTE,
           GL_formatted_image.bits()
        );
     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
     glGenerateMipmap(GL_TEXTURE_2D);
     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);

     return texture;
  }
  Завантаженя кубічної текстури з файла в OpenGL
  GLuint loadCubeTexture(const qs & path)
  {
     GLint texture;

     // дістати назву файлу та розширення
     qs pre = path.mid(0, path.lastIndexOf());
     qs ext = path.mid(path.lastIndexOf()+1, 3);

     // всі грані кубічної текстури
     GLenum cubesides[6] =
     {
        GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_X,
        GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_X,
        GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_Y,
        GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_Y,
        GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_Z,
        GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_Z
     };

     // шляхи до зображень, які відповідають кожній грані куба
     qs cubepaths[6] =
     {
        pre + "_posx." + ext,
        pre + "_negx." + ext,
        pre + "_posy." + ext,
        pre + "_negy." + ext,
        pre + "_posz." + ext,
        pre + "_negz." + ext
     };

     // створити нову текстуру і ініціалізувати параметри
     glGenTextures(1, &texture);
     glBindTexture(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, texture);
     glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE);
     glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_EDGE);
     glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_WRAP_R, GL_CLAMP_TO_EDGE);
     glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
     glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
     glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_GENERATE_MIPMAP, GL_TRUE);

     // встановити зображення для кожної грані кубічної текстури
     for(short i=0; i<6; i++)
     {
        QImage imageToConvert;
        if(!imageToConvert.load(cubepaths[i]))
        {
           Log::instance().log("ERROR : Cube face loading failed: " + cubepaths[i]);
           return;
        }

        QImage GL_formatted_image = QGLWidget::convertToGLFormat(imageToConvert);
        if(GL_formatted_image.isNull())
        {
           Log::instance().log("ERROR : Cube face - fail convert: " + path);
           return;
        }

        glTexImage2D(
           cubesides[i],
           0,
           GL_RGBA,
           GL_formatted_image.width(),
           GL_formatted_image.height(),
           0,
           GL_RGBA,
           GL_UNSIGNED_BYTE,
           GL_formatted_image.bits()
           );
     }

     glEnable(GL_TEXTURE_CUBE_MAP_SEAMLESS);

     glGenerateMipmap(GL_TEXTURE_CUBE_MAP);
     glBindTexture(GL_TEXTURE_CUBE_MAP, 0);

     return texture;
  }
  Завантаження 3D текстури з групи файлів в OpenGL
  // кожен елемент pathes містить шлях до зображення (шару 3D текстури)
  GLuint load3DTexture(const std::vector & pathes)
  {
     GLuint texture;
     if(pathes.size() == 0)
     {
        Log::instance().log("Texture3D::load() - empty array of pathes");
        return texture;
     }

     GLsizei width, height, depth = (GLsizei)pathes.size();

     std::vector formatedImages(pathes.size());

     // завантажити і відформатувати кожне зображення
     {
        for(uint i=0; i       {
           QImage imageToConvert;
           if(!imageToConvert.load(pathes[i]))
           {
              Log::instance().log("Texture3D::load() failed : " + pathes[i]);
              return;
           }

           QImage GL_formatted_image = QGLWidget::convertToGLFormat(imageToConvert);
           if(GL_formatted_image.isNull())
           {
              Log::instance().log("Texture3D::load() failed to
              convert to gl format : " + pathes[i]);
              return;
           }

           formatedImages[i] = GL_formatted_image;

           if(i==0)
           {
              width = formatedImages[i].width();
              height = formatedImages[i].height();
           }
           else
           {
              if(width != formatedImages[i].width()
                    || height != formatedImages[i].height())
              {
                 Log::instance().log("Texture3D::load() failed :
                 different dimensions of images. " + pathes[0] + " " + pathes[i]);
                 return;
              }
           }
        }
     }

     // створити пусту 3D тектуру
     {
        glGenTextures(1, &m_texture);
        glBindTexture(GL_TEXTURE_3D, m_texture);
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_3D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_3D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_3D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_3D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_3D, GL_TEXTURE_WRAP_R, GL_CLAMP_TO_EDGE);

        // виділити необхідну кількість памяті під усі шари
        glTexImage3D(GL_TEXTURE_3D, 0, GL_RGBA, width,
              height, depth, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, nullptr);
     }

     // скопіювати зображення у відповідні шари 3D текстури
     {
        for(uint i=0; i       {
           glTexSubImage3D(
                 GL_TEXTURE_3D, 0,
                 0, 0, (GLint)i,
                 width, height, 1,
                 GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE,
                 formatedImages[i].bits()
           );
        }
     }

     glGenerateMipmap(GL_TEXTURE_3D);
     glBindTexture(GL_TEXTURE_3D, 0);
  }
  Не забудьте видалити текстури:
  glDeleteTextures(1, &texture);


  Sun and Black Cat- Ігор Дихта (igor dykhta email) © 2007-2014