sunLoadingImage
whowedImag
decoration left 1
decoration left 2
transhome
transprojects
transgallery
transarticles
decoration rigth
English
Українська
Show/Hide search bar
black cat logo variable logo
[20.11.2012]

Пиртерм

Pyrtherm - програма, яка призначена для теплового аналізу гібридних багатошаробих прямокутних структур пірамідальної будови, які часто зустрічаються в напівпровідникових збірках, особливо в галузі промислової електроніки. Гібридна структура - невелика електронна плата побудована з окремих пристроїв, таких як напівпровідникові пристрої і пасивні елементи (резистори та ін.), які обєднані на одній друкованій платі. Перевагою гібридних плат є можливість використання на них компонентів, які не змогли б розміститися на мололітній інтегрованій платі.


Я розробив графічний інтерфейс користувача та візуалізацію, а також зєднав їх з мематичним модулем (написаним на фортрані). Система розроблялася в середовищі Qt та на мові програмування C++. Було застосовано найновіші версії OpenGL, GLSL та OpenCL. WebGL застосовується для інтерактивних звітів про проекти в браузері.


Type of view: top, side and 3D
Graphical User Interface in Pyrtherm
Input data visualization
Results as 3D surface
Temperature along line
Histogram
Simple results visualizaton
Input data structure
Cook-Torrence lighting
Thermograph colours for 2D map
Summaries with interactive WebGL content
WebGL summarySun and Black Cat- Ігор Дихта (igor dykhta email) © 2007-2014